Het UDS Lied

Binnen de Utrecht Debating Society is er een jarenlange traditie, namelijk het zingen van het UDS lied tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het lied van de UDS is echter niet oncontroversieel, al jaren proberen leden het met moties via de ALV te wijzigen of zelfs af te schaffen. Maar, onveranderd en onbeschadigd staat het lied van de UDS nog altijd sterk, voor de trots van alle leden!

Het lied

We’re the UDS debaters, and we’re standing proud
And if we can’t convince them then we’re gonna scream and shout
Debating is the art we do with heart and soul
To slay our enemies!

Refrein:

Glory, glory, UDS!
Glory, glory, UDS!
Glory, glory, UDS,
And we will rule the world!

Using striking quotes as well as funny anecdotes
We will smash the opposition an’ slowly crush their bones
In a world debate we’re gonna end first rate
And smash our enemies!

[Refrein]

The motions we defend are always just, fair and true
Or, at least, that will be what we say to you
We will be persuasive up until the bitter end
And scorch our enemies!

[Refrein]